پخش زنده سلسله نشست های فرهنگ مهدویبرای شرکت در گفتگو زنده در هنگام پخش زنده از اینجا کلیک کنید