دولت کریمه

دولت کریمه مهدوی

اتو پیا ، دستوپیا و دولت کریمه مهدوی

شهر و تفکر هر حوزه فرهنگی، مبتنی و متکی بر دریافتی کلی درباره عالم برکشیده شده و حامل تعریفی خاص از آدم است و باعث شکل گیری تمدنی مخصوص به خود نیز خواهد بود. سه امر تفکر و فرهنگ و تمدن در طول هم، موقعیت حیات فرهنگی و تمدنی اقوام …

بیشتر بخوانید »

گسترش سیطره حکومت مهدوی بر عوالم دیگر

سیطره حکومت مهدوی بر عوالم

سیطره حکومت مهدوی بر عوالم است و یقینی بودن هستی‌شمولی حکومت مهدوی و گسترش سیطره آن به تمامی جهان‌های دیگر خارج از کهکشان ما را می‌توان از طریق مجموعه‌ای از مصادیق عقلی و نقلی مرتبط با آن اثبات کرد؛ سیطره حکومت مهدوی بر عوالم – استدلال از طریق مصادیق به …

بیشتر بخوانید »

عظيم تر از ملک سليمان

دولت مهدوی - پادشاهی بر زمین و آسمان

صاحبان نظریّه‌اي که مي‌گويد دولت عدل الهي، بيشتر از چند سال عمر نخواهد کرد و سپس سقوط خواهد کرد، از اين موضوع غفلت کرده‌اند که ذکر عدد و رقم در سخن عرب، در اکثر موارد، براي مشخّص کردن دقيق نيست؛ بلکه براي نزديک کردن به ذهن، تمثيل، بزرگنمايي، مبالغه و …

بیشتر بخوانید »