غرب شناسی

اسلام در اوکراین

اسلام در اوکراین

اسلام در اوکراین – شاید تاریخ غنیِ اوکراین به ویژه مسأله وجود مساجد در آنجا خیلی در سطح وسیع شناخته شده نباشد اما باید دانست که در دوران حکمرانی حکومت شوروی سابق، حدود ۱۵۰۰ مسجد در اراضی شوروی وجود داشته است. هرچند که تا به امروز از تعداد این مساجد …

بیشتر بخوانید »

وقتی پیامبران غرب دروغ می گویند

نیون - پیامبران دروغین

* آیا واقعا قانون جاذبه را نیوتون کشف کرد؟!* آیا کشفیاتی که به گالیله نسبت میدهند واقعا مال اوست؟! اروپا یا در واقع تمدن غرب پس از انهدام روم بوسیله اقوام وحشی غرب اروپا چون گوتها و وانداها و وایگینگ ها و یونانی ها، به چنان سقوط علمی دچار شدند که …

بیشتر بخوانید »