نوعهدان

نوعهدان ۲۶ – ویژه آبان ماه ۱۴۰۰

نوعهدان 26

روردگارا! در چنین روزی با تو تجدید عهد می‌کنم تا بعد از این، در تمامی روزها این عهد و بیعت بر گردنم بماند؛ تغییر نیابد و هرگز از بین نرود. (بخشی از دعای عهد) موسسه فرهنگی هنری موعود عصر عج بیست و ششمین شماره از ماهنامه فرهنگی نوعهدان را منتشر …

بیشتر بخوانید »

ماهنامه نوعهدان – ویژه مهرماه

ماهنامه نوعهدان شماره 25

روردگارا! در چنین روزی با تو تجدید عهد می‌کنم تا بعد از این، در تمامی روزها این عهد و بیعت بر گردنم بماند؛ تغییر نیابد و هرگز از بین نرود. (بخشی از دعای عهد) بیست و پنجمین شماره از ماهنامه الکترونیکی نوعهدان ویژه نوجوانان به همت موسسه فرهنگی موعود عصر …

بیشتر بخوانید »