دین و اندیشه

کمی آهسته تر

شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده که با شنیدن یک خبر درباره یک شخص یا خواندن مطالبی راجع به او، خیلی راحت دربارهاش قضاوتی کرده یا سخن علیه ...

بیشتر بخوانید »

کمی آهسته تر

شاید برای خیلی از ما اتفاق افتاده که با شنیدن یک خبر درباره یک شخص یا خواندن مطالبی راجع به او، خیلی راحت دربارهاش قضاوتی کرده یا سخن علیه ...

بیشتر بخوانید »

کنیز

در كتاب «صفوه الأخبار» از أعمش نقل مي‌كند: كنيزي سياه چهره و كور را ديدم كه به مردم آب مي‌داد و مي‌گفت: دوستي و محبّت حضرت علي بن ابي طالب ...

بیشتر بخوانید »