رجعت و راجعون

ویژگی های امام عصر عج : برخاستن مردگان

زندگی مردگان - برخاستن مردگان

احتمالاً تصوّرتان از برخاستن مردگان، چیزی شبیه فیلم‌های ترسناک است که در آن مردگان با چشم‌های کرم‌خورده و دهان پر زخم، دست‌های خاکستری خاک‌آلودشان را مانند کورهای گرسنه جلویشان گرفته‌اند و هر چیزی که دستشان به آن برسد، با دندان‌های یکی در میان، گاز می‌گیرند! خوب است بدانید این تصوّر …

بیشتر بخوانید »

رجعت‏

محمّدرضا ضميرى‏ (قسمت اول)يكى از آرزوهاى ديرينه بشر گسترش عدالت به معناى واقعى در سرتاسر گيتى است؛ و اين اميد و آرزو به شكل نوعى اعتقاد در ...

بیشتر بخوانید »

رجعت‏

محمّدرضا ضميرى‏ (قسمت اول)يكى از آرزوهاى ديرينه بشر گسترش عدالت به معناى واقعى در سرتاسر گيتى است؛ و اين اميد و آرزو به شكل نوعى اعتقاد در ...

بیشتر بخوانید »

رجعت (قسمت سوم)

محمّد رضا ضمیریدر دو شماره قبل تحت عنوان «رجعت » مباحثی مستند به روایات درباره «بازگشت برخی از شهدا و صالحین » به دنیا (قبل از وقوع قیامت ...

بیشتر بخوانید »

رجعت (قسمت دوم)

محمّد رضا ضمیریرجعت یک پیشگویی تاریخی است یا یک مساله اعتقادی؟ یکی از اندیشمندان معاصر تصور کرده که رجعت نه یک مساله اعتقادی ، بلکه از ...

بیشتر بخوانید »

رجعت

محمّدرضا ضمیرییکی از آرزوهای دیرینه بشر گسترش عدالت به معنای واقعی در سرتاسر گیتی است; و این امید و آرزو به شکل نوعی اعتقاد در ادیان الهی ...

بیشتر بخوانید »

رجعـت و راجعــون …

انسان‌هایی که نهایت ایمان را درک نموده‌اند؛ به گونه‌ای که لیاقت حضور در دولت حق و جهانی را دارند. این عدّه یا در حکومت جهانی منجی بشریّت ...

بیشتر بخوانید »