سخن سردبیر

تمدن حاصل فرهنگ و تفکر

تمدن حاصل فرهنگ

۱- تمدن هر قوم مجموعه  بهم پیوسته ای از مناسبات وابزار های مادی است که اگرچه در صورت متفاوت هستند اما در روح مشترکی به نام فرهنگ به هم می رسند. فرهنگ روح مشترک همه عناصر مادی در یک تمدن است. ۲-میان موسیقی،معماری،شهرسازی لباس و سایر عناصر تمدنی یک ملت …

بیشتر بخوانید »

حکمت حوادث

حکمت حواث در آخرالزمان سخن سردبیر اسماعیل شفیعی سروستانی

تصوّر اینکه قومی سرگردان و منتشر با حدّاقل جمعیّت در مقایسه با همه اقوام و بدون داشتن قلمروی خاکی و منزلت اجتماعی، در سر سودای دست‌یابی به ...

بیشتر بخوانید »

قاعده نفی سبیل

استاد اسماعیل شفیعی سروستانی

چگونه راه رخنه در دیوارهای محافظ یک ملّت را باید بست!قواعد و قوانین وضع شده خداوند متعال برای تنظیم روابط و مناسبات مادّی و فرهنگی ...

بیشتر بخوانید »

غرب و شيعيان‏

اسماعيل شفيعى سروستانى بيش از چهارصدسال از بسط تفكر، فرهنگ و به تبع آنها مدنيت مغرب زمين مى گذرد. مدنيتى كه بر مبناى تفكر انسان مدار ...

بیشتر بخوانید »