سلسله نشست‌های فرهنگ مهدوی

نوشته های تازه

خطبه غدیر

هان مردمان! آنچه بر من فرود آمده، در تبليغ آن كوتاهي نكرده ام و حال برايتان سبب نزول آيه را بيان مي كنم: همانا جبرئيل سه مرتبه بر من فرود آمد ...

بیشتر بخوانید »