نوشته های تازه

سرزمین مادری -۱

در عرصه فیلم كودك، «هالیوود» از تعدّی صهیونیست‌ ها مصون نمانده است و كلیشه‌‌ های خاصّی در قالب فیلم كودكان، طی چند دهه اخیر مدام تكرار ...

بیشتر بخوانید »