احداث معبد بزرگ در بیت ‏المقدس

 مسیحیت به سه شاخه كاملاً جدا و مخالف یكدیگر، یعنی كلیسای  كاتولیك روم،  ارتدوكس و  پروتستان تقسیم شده است. كشورهای جنوب اروپا و آمریكای لاتین عمدتاً كاتولیك، كشورهای شمال اروپا و ایالات متحده  آمریكا پروتستان و پیروان كلیسای ارتدوكس در اروپای شرقی هستند.

معبد بزرگ - احداث معبد بزرگ در بیت ‏المقدس

این سه كلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی كاملاً از یكدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می‏كنند و حتی انجیل كلیسای پروتستان با انجیل كلیسای كاتولیك تفاوت زیادی دارد.

كلیسای كاتولیك و پروتستان از پنج قرن گذشته علیه یكدیگر مبارزه كرده‏ اند؛ به گونه‏ ای كه بسیاری از جنگ های قرن های هفدهم و هجدهم میلادی برخاسته از اهداف و آرمان های كاتولیكی و پروتستانی بوده است.

تا كنون بیش از یك هزار فرقه و كلیسای مختلف در درون پروتستانیسم ظهور كرده و هنوز هم تعداد فرقه‏ های جدید در پروتستانیسم رو به افزایش است و آمریكا مركز تولید فرقه‏ های جدید در پروتستان می‏ باشد.

یكی از ویژگی های كلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیك آنها با دولت های اروپایی است و این دولت ها برای ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود در كشورهای جهان سوم حمایت های گسترده مالی، تبلیغاتی و #سیاسی می‏ كنند؛

به عنوان مثال در انگلیس دولت و كلیسای پروتستان از هم جدا نیست و ملكه انگلیس در رأس دولت و كلیسا قرار دارد.

شاخه های اصلی

مسیحیت به سه شاخه كاملاً جدا و مخالف یكدیگر، یعنی كلیسای كاتولیك روم، ارتدوكس و پروتستان تقسیم شده است. كشورهای جنوب اروپا و آمریكای لاتین عمدتاً كاتولیك، كشورهای شمال اروپا و ایالات متحده آمریكا پروتستان و پیروان كلیسای ارتدوكس در اروپای شرقی هستند.

این سه كلیسا در اعتقادات دینی و مراسم عبادی كاملاً از یكدیگر جدایند و مانند سه دین مختلف عمل می‏كنند و حتی انجیل كلیسای پروتستان با انجیل كلیسای كاتولیك تفاوت زیادی دارد.

كلیسای كاتولیك و پروتستان از پنج قرن گذشته علیه یكدیگر مبارزه كرده‏ اند؛ به گونه‏ ای كه بسیاری از جنگ های قرن های هفدهم و هجدهم میلادی برخاسته از اهداف و آرمان های كاتولیكی و پروتستانی بوده است.

تا كنون بیش از یك هزار فرقه و كلیسای مختلف در درون پروتستانیسم ظهور كرده و هنوز هم تعداد فرقه‏ های جدید در پروتستانیسم رو به افزایش است و آمریكا مركز تولید فرقه‏ های جدید در پروتستان می‏ باشد.

یكی از ویژگی های كلیسای پروتستان رابطه بسیار نزدیك آنها با دولت های اروپایی است و این دولت ها برای ترویج مسیحیت پروتستان از مبلغان خود در كشورهای جهان_سوم حمایت های گسترده مالی، تبلیغاتی و سیاسی می‏ كنند؛

به عنوان مثال در انگلیس دولت و كلیسای پروتستان از هم جدا نیست و ملكه انگلیس در رأس دولت و كلیسا قرار دارد

مبلغان انجیل

در یك قرن گذشته جریان جدیدی كه در بین پروتستان ها فوق العاده قدرتمند شده، مكتب نوظهور (مبلغان انجیل) است. قبل از جنگ جهانی دوم این مكتب نوظهور به بنیادگرایی معروف شد كه شعار آنها به ‏وجود آوردن حكومت در آمریكا بر مبنای بنیادهای انجیل است.

بعد از جنگ جهانی دوم بنیادگرایان آمریكایی خود را مبلغان انجیل معرفی كردند و با استفاده گسترده از وسایل ارتباطات جمعی توانستند در جامعه آمریكا نفوذ فراوانی به دست آورند و اكنون این جریان، قدرتمندترین و فعال ترین تشكیلات دینی آمریكا محسوب می ‏شود و در مراكز سیاسی این كشور نفوذ زیادی دارند. یكی از ویژگی های جریان فوق این است كه وابسته به یكی از فرقه ‏ها یا كلیسای پروتستان نیست، بلكه اعضای تمامی فرقه ‏های كلیسای پروتستان عضو این جریان دینی می ‏باشند.

مسیحی نمودن سایر اقوام غیر مسیحی با تبلیغات گسترده یكی دیگر از اهداف این جریان می‏ باشد.

كشیشان معروف آمریكایی وابسته به این جریان مانند بیلی گراهام ، جری فالول، پت رابرتسون، هال لیندسی و اسقف اعظم كلیسای انگلیس، از مبلغان این جریان می‏ باشند كه شهرت جهانی دارند و مخصوصاً در كشورهای ایالات متحده آمریكا و انگلیس، از نفوذ عمیقی در بین دولتمردان این دو كشور برخوردارند.

صهیون 300x136 - احداث معبد بزرگ در بیت ‏المقدس

مكتب نوظهور صهیونیسم مسیحی

اصول و مبانی جریان مبلغان انجیل در آمریكا و انگلیس حمایت همه جانبه عقیدتی و سیاسی از صهیونیسم است و آنها اعتقاد دارند كه پیروان كلیسای پروتستان برای ظهور دوباره مسیح باید چند خواسته مسیح را كه در تفاسیر انجیل در قرن بیستم به عنوان پیشگویی های انجیل بیان شده، عملی نمایند.

این جریان نوظهور در پروتستانیسم با عنوان صهیونیسم مسیحی شهرت دارد. این جریان صهیونیسم مسیحی یك پدیده جدید دینی سیاسی در مسیحیت است كه برای اولین بار توسط كلیسای انگلیس در اواخر قرن نوزدهم میلادی به وجود آمد.

در این زمینه در اواخر قرن نوزدهم مطابق افكار جدید جان داربی انگلیسی، یك مفسر معروف انجیل از آمریكا به نام سایرس اسكوفیلد تفسیر انجیل را تحریر كرد و تفسیر انجیل وی امروزه معتبرترین تفسیر انجیل برای پروتستان های سراسر جهان محسوب می‏شود و بهترین مرجع برای انجیل شناخته شده است.

پیروان این مكتب خود را از مبلغان انجیل می‏دانند و اعتقاد دارند پیروان این مكتب مسیحیان دوباره تولد یافته می باشند كه فقط اینان اهل نجات خواهند بود و دیگران هلاك خواهند شد. از ویژگی های ممتاز پیروان این مكتب، اعتقاد راسخ و تعصب خاص به صهیونیسم می باشد و تعصب این مسیحیان به صهیونیسم بیش از صهیونیست های یهودی مقیم اسرائیل و آمریكا می باشد.

مطابق اعتقادات مكتب بنیادگرایی انجیلی به وسیله پروتستان ها حوادثی باید به وقوع بپیوندد تا مسیح دوباره ظهور نماید و پیروان این مكتب وظیفه دینی دارند برای تسریع در عملی شدن این حوادث كوشش نمایند. حوادثی كه توسط آنها باید عملی شوند، عبارتند از:

۱. یهودیان از سراسر جهان، به فلسطین آورده شوند و كشور اسرائیل در گستره‏ای از رودخانه نیل تا فرات به وجود آید و یهودیانی كه به اسرائیل مهاجرت نمایند، اهل نجات خواهند بود؛

۲. یهودیان باید دو مسجد «اقصی» و «صخره» را در بیت المقدس منهدم كنند و به جای این دو مسجد مقدس مسلمانان، معبد بزرگ را بنا نمایند؛

۳. روزی كه یهودیان مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را منهدم كنند، جنگ نهایی مقدس ( آرمگدون) به رهبری آمریكا و انگلیس آغاز شده، در این جنگ جهانی تمام جهان نابود خواهد شد؛
۴. روزی كه جنگ آرمگدون آغاز شود، تمامی مسیحیان پیرو اعتقادات عملی نمودن خواسته های مسیح كه همان مسیحیان دوباره تولد یافته می‏باشند، مسیح را خواهند دید و توسط یك سفینه عظیم از دنیا به بهشت منتقل می‏شوند و از آنجا همراه با مسیح نظاره گر نابودی جهان و عذاب سخت در این جنگ مقدس خواهند بود؛…

حوادثی که باید به وقوع بپیوندند تا مسیح دوباره ظهور کند:

۵. در جنگ آرمگدون، زمانی كه ضد مسیح ( دجال) در حال دستیابی به پیروزی است، مسیح همراه مسیحیان دوباره تولد یافته در جهان ظهور خواهد كرد و ضد مسیح را در پایان این جنگ مقدس شكست می دهد و حكومت جهانی خود را به مركزیت بیت المقدس برپا خواهد ساخت و معبدی كه به جای مسجد اقصی و صخره در بیت المقدس كه توسط مسیحیان و یهودیان قبل از آغاز جنگ آرمگدون ساخته شده محل حكومت جهانی مسیح خواهد بود؛

۶. دولت صهیونیستی اسرائیل با كمك آمریكا و انگلیس مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را نابود خواهد كرد و معبد بزرگ به دست آنان در این مكان ساخته خواهد شد و این رسالت مقدس، به عهده آنان می‏باشد؛

۷. این حادثه پس از سال ۲۰۰۰ میلادی حتماً اتفاق خواهد افتاد؛

۸. قبل از آغاز جنگ آرمگدون، رعب و وحشت جامعه آمریكا و اروپا را فرا خواهد گرفت؛

۹. قبل از ظهور دوباره مسیح، صلح در جهان هیچ معنی ندارد و مسیحیان برای تسریع در ظهور مسیح باید مقدمات جنگ آرمگدون و نابودی جهان را فراهم نمایند.

رهبران مذهبی فرقه های پروتستان در ایالات متحده و انگلیس كه به این مكتب نوظهور «خواسته ‏های مسیح» اعتقاد دارند، در دهه ۱۹۹۰ اعتقادات یاد شده را به شدت در جامعه آمریكا و اروپا تبلیغ كرده ‏اند و در ۱۰ سال گذشته در آمریكا در این زمینه ده ها كتاب منتشر شده و فیلم های گوناگونی به نمایش درآمده اند.

طرح منتسب به مسیح

مسیحیان صهیونیست از فرقه پروتستان ها در آمریکا و انگلیس اعتقاد دارند که مسیح همیشه در امور خاورمیانه به سود دولت اسرائیل مداخله نموده است و اعلام می دارند که خواست دولت اسرائیل در حقیقت خواست مسیح می باشد و مذاکرات صلح در خاورمیانه بیهوده است و تأسیس کشور اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات، خواست مسیح می باشد که به زودی عملی خواهد شد.

صهیونیست های یهودی هم … به مکتب خواسته های خدا اعتقاد دارند و مطابق این اعتقاد، آنها برنامه ای را اجرا می نمایند که با کمک دولت های آمریکا و انگلیس و دیگر کشورهای غربی بتوانند دو مسجد الاقصی و مسجد صخره در بیت المقدس را تخریب کرده، کشور اسرائیل بزرگ را با نابودی کامل کشورهای اسلامی به وجود آورند.

به همین منظور میان صهیونیست های یهودی و صهیونیست های مسیحی از فرقه پروتستان ها اتّحاد و هماهنگی کاملی وجود دارد و مسیحیان پیرو اعتقاد خواسته های خدا همواره اظهار می دارند، هر عملی که از سوی دولت اسرائیل انجام می شود، در حقیقت از سوی مسیح طراحی شده است و باید توسط مسیحیان سراسر جهان مورد حمایت قرار گیرد.

صهیونیسم مسیحی در آمریکا

216x300 - احداث معبد بزرگ در بیت ‏المقدس رهبران دینی و سیاسی پروتستان در انگلیس و آمریکا در حقیقت بانیان اصلی صهیونیسم می باشند.

بعد از اینکه جان داربی، کشیش معروف کلیسای انگلیسی، نظریه صهیونیسم مسیحی را برای اولین بار به عنوان عملی نمودن خواسته های مسیح و تحقق پیشگویی های انجیل ترویج کرد، دو نفر از کشیشان برجسته پروتستان مقیم آمریکا به نام های دی.ال.مودی و ویلیام بلاکستون، صهیونیسم مسیحی را در این کشور تبلیغ کردند.

بلاکستون در دهه ۱۸۸۰ برای مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به سرزمین فلسطین با رهبران سیاسی، دینی و سرمایه داران بزرگ مسیحی در ایالات متحده آمریکا ملاقات کرد و آنها را متقاعد نمود که از دولت واشنگتن بخواهند برای به وجود آوردن کشور اسرائیل در فلسطین کوشش نماید.

کمک به مهاجران

یكی از مؤسسات فعال پروتستان ها كه برای مهاجرت یهودیان به فلسطین فعالیت گسترده انجام می ‏دهد سفارت بین ‏المللی مسیحیت در بیت المقدس می ‏باشد.

در این مؤسّسه تمام كلیساهای پروتستان ها عضویت دارند و برای انتقال یهودیان به فلسطین كمك های مالی زیادی به یهودیان و دولت اسرائیل می‏ نمایند.

دیگر مؤسسات فعّال پروتستان ها كه برای انتقال یهودیان به فلسطین كوشش می‏ نمایند از این قرار می ‏باشند: دوستان مسیحی اسرائیل؛ دوستان نیایش مسیحیت برای اسرائیل؛ پل های صلح.

این مؤسسات با دریافت كمك های مالی از دولت های مسیحی آمریكا و اروپا و مسیحیان سراسر جهان، هزینه مهاجرت یهودیان به سرزمین های فلسطین اشغالی را می ‏پردازند.

براساس اعتقادات صهیونیسم مسیحی طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ میلادی یهودیان مقیم فلسطین باید دو مسجد الاقصی و مسجد صخره را منهدم كنند و به جای آنها معبد بزرگ را بنا نمایند. روزی كه یهودیان مسجد اقصی و مسجد صخره در بیت‏ المقدس را منهدم كنند، جنگ آرمگدون آغاز خواهد شد.

شرط ظهور مسیح

در کتاب هایی که با موضوع آرمگدون به چاپ رسیده، تبلیغ می گردد که برای تعجیل ظهور مسیح، مسیحیان باید کشور بابل عراق کنونی را نابود کنند و رودخانه فرات باید کاملاً خشک گردد. گفتنی است که آنها جنگ آرمگدون را جنگ فرات نیز می نامند.

پیروان این مکتب اعلام کرده اند آمادگی دارند گوساله سرخ رنگی را پروروش داده اند که در معبد بزرگ که در جای مسجد الاقصی و مسجد صخره ساخته خواهد شد، قربانی کنند.

رهبران دینی صهیونیسم مسیحی در سال ۱۹۹۷ اعلام کرده اند ۲۵� جمعیت آمریکا اعتقاد راسخ دارند که با آغاز هزاره سوم جنگ نهایی آرمگدون در محل فلسطین آغاز خواهد شد و این جنگ تا مدت هفت سال ادامه خواهد داشت. در اثر این جنگ دنیا نابود می شود و در پایان این جنگ هفت ساله مسیح همراه مسیحیان دوباره تولدیافته ظهور خواهد کرد و دجال را شکست می دهد و حکومت جهانی خود را با مرکزیت بیت المقدس تشکیل خواهد داد.

مطابق اعتقادات صهیونیسم مسیحی، غیر از معتقدان به خواسته های مسیح، تمامی مردم جهان، چه مسیحی و چه غیر مسیحی، به دست دجال کشته خواهند شد.

رهبران صهیونیسم مسیحی و یهودی خود اعلام کرده اند، مطابق تفسیر مکاشفه یوحنا در انجیل، صهیونیسم رسالت الهی دارد و برای تأسیس دولت اسرائیل بزرگ حق دارند علاوه بر سلب مالکیت فلسطینیان، حتی نسل کشی فلسطینیان و اعراب را انجام دهند.

منبع : پیشگویی ها و آخرالزمان

همچنین ببینید

غزه خونین

غزه خونین

ششمین روز عملیات طوفان الاقصی علیه رژیم صهیونیستی با حملات موشکی به شهرک های صهیونیستی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *