سرزمین های درگیر در واقعه ظهور

جنگ قرقيسيا

قرقيسيا شهرى كوچك نزديك سرچشمه رود خابور در نهر فرات است كه امروز به ويرانه اى نزديك شهر دير الزور ، كنار مرز سوريه تبديل شده و به مرز تركيه ...

بیشتر بخوانید »