هشدار! دامی بزرگ فراروی ما گشوده‌اند!

حملات مکرّر رژیم اشغالگر صهیونیستی به مواضعی در «سوریه» و به شهادت رساندن مستشاران نظامی ایران و پس از آن حمله به محلّ کنسولگری «ایران» و تخریب ساختمان که منجر به شهادت جمعی دیگر از افسران ایرانی شد، موجی از احساسات جریحه‌دار شده و طالب انتقام، زمینه‌های مردمی و اجتماعی لازم برای ورود ایران به میدان نبردی رویارو و مستقیم را فراهم آورده و تکرار جنایات آن رژیم از آستانة تحمّل مردم گذشته است و چه بسا برخی مسئولان نیز برای نشان دادن ضرب شست به آن جنایتکاران و بازدارندگی بی‌رغبت نباشند؛ امّا پیش از هر تصمیم باید دید که استراتژی رژیم اشغالگر و هدف آنان در حملات مکرّر به مواضع ایران چیست و سران آن رژیم غاصب در پس کدام اهداف پنهان مانده است که سعی در گشودن دروازة جنگی آشکار و رویارو با ایران دارند؟ و چنانچه ایران اسلامی پای در میدانی بگذارد که یهودیت صهیونیستی آن را گسترده و در کمین نشسته، چه پیامدهایی را می‌‌توان پیش بینی کرد؟
از اینرو باید دید که این اشغالگران در پی کدامین اهدافند:

۱. استراتژی زنده، فعّال و پررنگ نشان دادن دشمنی قوی و تهدید‌کننده دوام و بقای رژیم اشغالگر صهیونیستی، راز بقای آن رژیم است.
«ایالات متّحدة آمریکا» و پس از آن رژیم صهیونیستی، همواره از وجود یک تهدید خارجی فعّال به عنوان عاملی برای ایجاد وحدت ملّی و ممانعت از فروپاشی انسجام اجتماعی مردمی بهره جسته‌اند و هرگاه که دولت خویش را در سراشیبی سقوط دیده‌اند، با فشار بر گسل‌های پیرامونی، برانگیختن آتش‌های زیر خاکستر و فعّال و مؤثّر نشان دادن دشمنان فرضی، سعی در فرافکنی، مسکوت نگه‌داشتن مطالبات مردمی، ایجاد نوعی وحدت و انسجام ملّی تصنّعی داشته و مرگ و فروپاشی دولت خویش را به تعویق انداخته‌اند.

قریب به هفتاد سال کمونیسم و سوسیالیسم (شوروی) خودساخته مجامع مخفی و فراماسونری جهانی، عهده‌دار این نقش و باعث بروز نوعی وحدت ملّی در میان ساکنان ایالات متّحدة آمریکا بودند و پس از فروپاشی و بلافاصله، این لباس را بر اندام مسلمانان پوشانده و با بوق و کرنا به اسلام‌هراسی دامن زده و از آن به عنوان دشمن تهدید‌کننده حیات غرب و آمریکا یاد کردند تا به حیات مذبوحانة خویش در میان مناسبات و معاملات سیاسی و اقتصادی ادامه دهند.

طیّ قریب به هفتاد سال اشغالگران فلسطین، مسلمانان را از همان روزهای آغازین و تا به امروز به عنوان تهدید‌کننده‌های فعّال معرفی کرده و در میان غوغا، مجال لازم برای ماندن و گسترده ساختن قلمرو غاصبانة خویش را فراهم آورده‌اند.

جلب و جذب سرمایه‌های یهودیان ساکن در اقصا نقاط عالم، جلب حمایت‌های (مالی و نظامی) بی‌دریغ ایالات متّحدة آمریکا و سایر کشورهای غربی، مشروعیت دادن به تجاوزات مستمر به جغرافیای سرزمین‌های اسلامی و مظلوم‌نمایی دروغین، جملگی از نتایج همین «استراژی زنده و فعّال و پررنگ نشان دادن دشمن مفروض» بوده است.

jang 768x1024 - هشدار! دامی بزرگ فراروی ما گشوده‌اند!

۲. ناتوانی در دست‌یابی به اهداف مفروض پس از واقعه طوفان الاقصی و جبران مافات:
صرف نظر از ضرورت پرسش از انگیزه‌ها و اهداف حماس و موافقان اجرای پروژة طوفان الاقصی، اگرچه رژیم اشغالگر، همه قوای نظامی، مادّی و تبلیغاتی خویش را بسیج و سعی در جبران مافات و آزادسازی اسرای دربند کرد، امّا گذر زمان و ارتکاب وحشتناک‌ترین جنایات غیرانسانی در «غزّه» و کشتار هزاران مرد و زن و کودک بی‌گناه و تخریب جمله امکنه و آبادی‌ها نشان داد که آن رژیم از دست‌یابی به اهداف پیش‌بینی شده، ناتوان و ناگزیر به قبول شکست، توأم با روسیاهی بابت جنایات ارتکابی است.

از این رو با حملة مکرّر به قرارگاه‌هایی در خاک سوریه و به شهادت رساندن جمعی از افسران ایرانی، سعی در گشودن دروازه‌هایی نو و توسعه میادین نبرد با ایران اسلامی دارد. این واقعه ضمن پوشش ضعف‌ها و ناتوانی‌های این رژیم در مقابل ساکنان غزّة مظلوم، ممانعت از توسعه موج گسترده اعتراض‌های مردمی – یهودیان ساکن «فلسطین»- زمینه‌های لازم دخالت بیشتر دول آمریکایی و غربی را در منطقه فراهم آورده و آنان را ناگزیر به رویارویی نظامی مستقیم با ایران و متّحدانش خواهد ساخت و بی‌گمان در میانه این نبرد گسترده، نه‌تنها مجال لازم برای وارد آوردن ضربه به نقاط حسّاس و مهم واقع در جغرافیای ایران اسلامی فراهم می‌آید؛ بلکه رژیم اشغالگر مجال توسعه دامنه حضور خود و اشغال سرزمین‌های دیگر را به دست آورده و چه بسا امکان تخریب «قدس»، برکشیدن پایه‌های معبد موهوم و توسعه قلمرو جغرافیایی حضور را به دست آورد.

۳. برافروختن آتش نبرد آرمگدون۱
«هرمجدون» دشت گسترده‌ای در فلسطین اشغالی و جنوب «حیفا»ست. منطقه‌ای استراتژیک و مهم در جغرافیای فلسطین و با سابقه‌ای کهن در اعصار کهن. دو جریان یهودیت صهیونیستی و مسیحیت صهیونیستی دست در دست هم و با متمسّک قرار دادن آیاتی محرّف از «عهد عتیق و جدید» بر این فرض اصرار می‌ورزند که در آخرالزّمان و در نبردی سرنوشت‌ساز در این سرزمین (هرمجدون)، صف‌آرایی عظیمی میان دو گروه خیر (اسرائیل و حمایت‌کنندگانش در آمریکا و انگلیس و… یعنی مؤمنان به بازگشت مسیح در صحرای هرمجدّون) و شرّ (مسلمانان، اعراب و حامیانشان در روسیه) شکل خواهد گرفت و با حمایت‌های آسمانی و در میانة میدانی سخت، نیروهای خیر بر نیروهای شرّ فائق آمده و با نزول اجلال عیسی مسیح(ع)، سلطنت یکهزار سالة بنی‌اسرائیل با مرکزیت قدس محقّق شود.

بیش از ۷۰ میلیون نفر از مسیحیان صهیونیستی پروتستان ساکن ایالات متّحده آمریکا و انگلستان، با حمایت رسمی سیاسی، اقتصادی و نظامی از این ایدئولوژی مجعول حمایت می‌کنند.
از نظرگاه اینان، پیش فرض و لازمه تحقّق این آخرین رویارویی، تخریب «مسجد الاقصی»، تأسیس معبد سلیمان، قربانی کردن گوساله سرخ‌موی و تطهیر یهودیان است.
کابالیست‌های شیطان‌پرست و هزاران مبّلغ مذهبی ساکن ایارات متّحدة آمریکا، از مسیر هزاران رسانه بر این فرض پای فشرده و با تبلیغ و ترویج این ایدئولوژی، اذهان میلیون‌ها نفر از ساکنان غرب مسیحی – غیرکاتولیک- را به خود مشغول داشته و سعی در آماده شدن زمینه‌های لازم تحقّق میدانی این ایدئولوژی موهوم کرده‌اند.
چندی پیش، تولّد و آماده شدن گوسالة سرخ‌موی و فراهم آمدن زمینه‌های تخریب مسجد‌ الاقصی و تأسیس معبد سلیمان را اعلام کرده‌اند و در این میانه، تنها می ماند یک نبرد خانمان‌سوز اتمی، میان دو نیروی خیر و شرّ.
در تعریف اینان، مسلمانان و ایرانیان، در زمرة سرآمدترین نیروهای شرّند که در آرمگدون شرکت خواهند کرد.
این مقدّمة طولانی را نوشتم تا اعلام کنم:
رژیم اشغالگر یهودیت صهیونیستی با حمایت مسیحیان صهیونیست خود را مهیّای جنگ آخرالزّمانی آرمگدون ساخته‌ است تا شاید دولت جهانی یهودی را با مرکزیت قدس برپا داشته و به حکومت واحد شیطانی دست پیدا کند. از این روست که اعلام می‌کنم در نشان دادن عکس‌العمل در مقابل حرکت‌های این جنایتکاران تأمّل لازم است. هر حرکت بی‌مطالعه می‌تواند پیامدهایی دهشتناک داشته باشد.

پی‌نوشت:
برای مطالعه دربارة این ایدئولوژی موهوم نزد مسیحیان صهیونیست ساکن غرب به آثار منتشرة زیر مراجعه فرمایید.
۱. آرمگدون، اثر محمود النجیری؛
۲. پروژة مسیح یهودی و نظم نوین ماسونی اثر زنده‌یاد نصیر صاحب‌خلق؛
۳. مسیحیان صهیونیست و عملکرد آنان در شرق اسلامی اثر اسماعیل شفیعی سروستانی؛
۴. مسیح یهودی و فرجام جهان اثر رضا هلال؛
۵. یدالله اثر گریس هالسل.
هر سه اثر توسط انتشارات هلال به چاپ رسیده است و می‌توانید این آثار را از طریق فروشگاه اینترنتی موعود به آدرس shop.mouood.com تهیه فرمایید.

همچنین ببینید

استاد اسماعیل شفیعی سروستانی

پرسش ذاتی وجود آدمیست؛

پرسش ذاتی وجود آدمیست؛ وآدمی پرسشگری است که همواره از منشا هستی و نسبت میان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *