سلطان جهانم به چنین روز غلام است

پس از این انقلاب چه تحولاتى درجهان رخ مى‏دهد، و قیام عدالت‏گسترمهدوى چه آثارى در زندگانى بشر به‏جا مى‏گذارد؟
هنگامى که قائم ما قیام مى‏کند دوران‏برابرى و برادرى فرا مى‏رسد در آن زمان‏یک مسلمان آنچه نیاز داشته باشد، ازجیب برادر مسلمانش برمى‏دارد و اومانع نمى‏شود.

محسن نامدارزاده
اشاره: درباره امام عصر، علیه‏السلام، و انقلاب جهانى آن حضرت پرسشهاى‏مختلفى مطرح است، از جمله اینکه: پس از این انقلاب چه تحولاتى درجهان رخ مى‏دهد، و قیام عدالت‏گسترمهدوى چه آثارى در زندگانى بشر به‏جا مى‏گذارد؟

آنچه در زیر خواهد آمد، اشاره‏مختصرى است‏به برخى از آثارى که‏در روایات براى قیام موعودآخرالزمان برشمرده شده است.

اولین اثر: ثروت به طور مساوى‏تقسیم مى‏شود، اولین ثمره عدالت این‏است که ثروتها به طور مساوى‏تقسیم خواهند شد. هنگامى که به‏واسطه ظهور امام زمان، علیه‏السلام، دنیا پر از عدالت‏شد، در نتیجه‏ثروتهاى جهان به طور مساوى‏تقسیم خواهند شد چنانچه حضرت‏امام محمدباقر، علیه‏السلام، فرمودند:

اذا قام مهدینا اهل‏البیت، قسم‏بالسویه و عدل فى الرعیه (۱) .

چون قائم ما اهل بیت قیام کند، ثروت‏را به طور مساوى تقسیم مى‏کند و عدالت‏را در میان مردم پیاده مى‏کند.

دومین اثر: رضایت و خشنودى‏همگانى. رسول اکرم، صلى‏الله‏علیه‏وآله، مى‏فرمایند:

فیفرح به اهل السماء و اهل‏الارض و الطیر و الوحوش والحیتان فى البحر (۲) .

ساکنان آسمان، مردم روى زمین، پرندگان هوا، درندگان صحراها و ماهیان‏دریاها همه و همه از او خشنود خواهندشد.

سومین اثر: فقر و بینوایى ریشه کن‏خواهد شد. در پرتو عدالت‏حضرت‏بقیه‏الله، علیه‏السلام، عموم مردم، غنى و بى‏نیاز خواهند شد. چنانچه درحدیث آمده است:

لیاتین على الناس زمان‏یطوف الرجل فیه بالصدقه من‏الذهب ثم لا یجد احدا یاخذها منه (۳) .

زمانى براى مردم پیش مى‏آید که‏انسان صدقات از طلا را با خود برمى‏دارد;تا آنها در راه خدا انفاق بکند، ولى‏نیازمندى را پیدا نمى‏کند که این صدقه راقبول کند.

چهارمین اثر: همه مردم در امنیت‏به‏سر خواهند برد. چهارمین اثرعدالت‏حکومت امام زمان، علیه‏السلام، امنیت عمومى است.چنانچه امیرالمؤمنین مى‏فرمایند:

و لذهبت الشحناء من قلوب‏العباد و اصطلحت السباع والبهائم، حتى تمشى المراه بین‏العراق الى الشام لا تضع قدمیهاالا على النبات و على راسها زنبیل‏لا یحیجها سبع و لا تخافه (۴) .

دشمنیها از دلها زدوده مى‏شود، درندگان و چهارپایان با یکدیگر سازش‏مى‏کنند، یک زن طبقى بر سر گذارده ازعراق تا شام (از شرق تا غرب) تنها سفرمى‏کند، همه جا قدم بر سرزمین سبز وخرم مى‏گذارد و درنده‏اى او را نمى‏آزارد ودچار ترس و وحشت نمى‏شود.

پنجمین اثر: برکات آسمانى نازل‏مى‏شود. چنانچه در حدیث آمده‏است:

لا تدخر الارض من بذرها شیئاالا اخرجته و لا السماء من قطرهاشیئا الا صبه‏الله علیهم مدرارا (۵) .

زمین چیزى از بذرهاى خود را نگه‏نمى‏دارد، جز اینکه آن را بیرون فرستد وآسمان چیزى از باران رحمتش را نگه‏نمى‏دارد جز اینکه سیل آسا بر بندگان‏خود فرو مى‏ریزد.

ششمین اثر: همگى در رفاه به سرمى‏برند. رسول خدا، صلى‏الله‏علیه‏وآله، فرمودند:

تنعم امتى فى زمن‏المهدى لم‏ینعموا مثلها قط (۶) .

امت من در زمان حضرت مهدى، علیه‏السلام، آنچنان متنعم مى‏شوند که‏هرگز متنعم نشده‏اند.

هفتمین اثر: زمین گنجهاى پنهان‏خود را آشکار مى‏کند. پیامبر اکرم، صلى‏الله‏علیه‏وآله، در این زمینه‏مى‏فرماید:

تامن البهائم و السباع وتلقى‏الارض افلاذ کبدها… امثال‏الاسطوانه من الذهب و الفضه (۷) .

چهارپایان در امان باشند و درندگان‏سازش کنند. و زمین پاره‏هاى جگرش(گنجهاى پنهان و با ارزش خود) را بیرون‏مى‏ریزد… پاره‏هاى جگر زمین ستونهایى‏از طلا و نقره مى‏باشد.

هشتمین اثر: دامها و چهارپایان زیادمى‏شوند. چنانکه در روایتى از ازپیامبر گرامى اسلام، صلى‏الله‏علیه‏وآله، آمده است:

یخرج فى آخر امتى المهدى;یسقیه‏الله الغیث و تخرج الارض‏نباتها و یعطى المال صحاحا وتکثر و تعظم الامه (۸) .

در پایان امت من، مهدى، علیه‏السلام، خارج مى‏شود، خداوند با باران رحمتش‏او را سیراب مى‏کند، زمین گیاهش رامى‏رویاند، ثروت را به طور مساوى‏تقسیم مى‏کند، و دام در جهان زیادمى‏شود و امت اسلام بزرگ و شکوهمندمى‏گردد.

نهمین اثر: رفع مزاحمتها و ایجادآسایش براى عموم مردم است.چنانچه امام محمدباقر، علیه‏السلام، مى‏فرمایند:

وسع الطریق الاعظم و کسرکل جناح خارج فى الطریق و ابطل‏الکنف و التازیب الى الطرقات (۹) .

راههاى اصلى را توسعه مى‏دهد، بالکنهایى را که به خارج جاده‏ها آمده و ازدیگران سلب آزادى کرده است از بین‏مى‏برند، ناودانهایى را که به کوچه‏هامى‏ریزد از بین مى‏برد.

دهمین اثر: پرده‏هاى ظلمت کنارمى‏رود. امام صادق، علیه‏السلام، دراین‏باره مى‏فرمایند:

ان قائمنا اذا قام اشرقت الارض‏بنور ربها و استغنى العباد عن‏ضوء الشمس و صار اللیل والنهار واحدا و ذهبت الظلمه (۱۰) .

چون قائم ما قیام کند، زمین به نورپروردگارش نورانى مى‏شود، و مردم ازنور خورشید بى نیاز مى‏شوند و شب وروز یکى مى‏شوند و تاریکى از بین‏مى‏رود.

یازدهمین اثر: ایجاد برادرى ومواسات میان انسانهاست. چنانچه‏حضرت امام محمدباقر، علیه‏السلام، مى‏فرمایند:

اذا قام القائم جاءت المزامله ویاتی الرجل الى کیس اخیه فیاخذحاجته لا یمنعه (۱۱) .

هنگامى که قائم ما قیام مى‏کند دوران‏برابرى و برادرى فرا مى‏رسد در آن زمان‏یک مسلمان آنچه نیاز داشته باشد، ازجیب برادر مسلمانش برمى‏دارد و اومانع نمى‏شود.

ماهنامه موعود شماره ۱۲

پى‏نوشتها:

۱. المقدسى‏السلمى‏الشافعى، عقد الدرر فى‏اخبارالمنتظر، ص‏40.

۲. السیوطى، جلال‏الدین عبدالرحمن، الحاوى‏للفتاوى، ج‏2، ص‏82.

۳. البخارى، اسماعیل‏بن‏ابراهیم، صحیح‏البخارى، ج‏2، ص‏136.

۴. الکاظمى، السیدمصطفى، بشاره‏الاسلام، ص‏236.

۵. الحاکم‏النیسابورى، ابوعبدالله محمد، المستدرک‏على‏الصحیحین، ج‏4، ص‏514.

۶. الطبرسى، ابوعلى‏الفضل‏بن‏الحسن، اعلام‏الورى باعلام‏الهدى، ص‏433.

۷. الحاکم‏النیسابورى، همان، ص‏514.

۸. الصدر، السیدمحمد، تاریخ مابعدالظهور، ص‏774.

۹. المفید، محمدبن‏محمدبن‏نعمان، الارشاد، ص‏365.

۱۰. البحرانى، السید هاشم، المحجه فیما نزل فى‏القائم الحجه، ص‏185.

۱۱. المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج‏52، ص‏372.


همچنین ببینید

احیای دین در عصر ظهور

...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *