ویژه نامه سایبری

سبک زندگی سایبری

صحبت کردن با اقوام، از یک سر کره زمین با آن سر دیگر آن، آن هم به صورت تصویری، تصوّر می‌شد که گامی بلند در هر چه بیشتر شدن سطح روابط اجتماعی ...

بیشتر بخوانید »

بفرمایید چاقی

برسی مستند تلوزیونی fed upمیزان راحت‌طلبی تمدّن‌ها با میزان پیشرفت تکنولوژیک آن تمدّن در طول تاریخ، همواره رابطه مستقیم داشته است. به این ...

بیشتر بخوانید »

زندگی دوم

به راستی که عدم وابستگی به فضا و زمان برازندة این خدایان مجازی است. از جمله مهم‌ترین پیامدهای این عدم وابستگی، محقّق شدن آرزوها است؛ ...

بیشتر بخوانید »

آموزش مجازی

در دنیای تکنولوژی و فناوری امروز، که تبادل اطّلاعات و داده به طور روزافزونی به سوی مجازی شدن پیش می‌رود، دانش‌آموزی که پس از 12 سال یادگیری ...

بیشتر بخوانید »