اسماء و القاب

درسی از استاد مطهری

چرا باید اسم فرزندانمان را از اسم‌های اسلامی بگذاریم؟جوابی که استاد مطهری به این سؤال این است: می‌دهند: یکی از شعارهایی که متأسّفانه ...

بیشتر بخوانید »